Petikemas

NO

U R A I A N

SATUAN

TARIF (RP)

I STEVEDORING    
    Menggunakan Kran Kapal    
      a. Petikemas 20" Isi Per Box 150.000
      b. Petikemas 20" Kosong Per Box 105.000
      c. Petikemas 40" Isi Per Box 225.000
      d. Petikemas 40" Kosong Per Box 157.000
       
    Menggunakan CC/HMC    
      a. Petikemas 20" Isi Per Box 345.500
      b. Petikemas 20" Kosong Per Box 241.850
      c. Petikemas 40" Isi Per Box 518.250
      d. Petikemas 40" Kosong Per Box 362.775
       
II HAULAGE    
  a. Petikemas 20" Isi Per Box 82.500
  b. Petikemas 20" Kosong Per Box 57.750
  c. Petikemas 40" Isi Per Box 123.750
  d. Petikemas 40" Kosong Per Box 86.625
       
III LIFT ON/OFF 
   
  a. Petikemas 20" Isi
Per Box
106.250
  b. Petikemas 20" Kosong
Per Box 74.375
  c. Petikemas 40" Isi
Per Box
159.375
  d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 111.560
       
IV
PAKET HANDLING (Tidak termasuk jasa dermaga)
   
     Menggunakan Kran Kapal
   
        Kondisi Stack
   
            a. Petikemas 20" Isi
Per Box
338.750
            b. Petikemas 20" Kosong
Per Box
237.125
            c. Petikemas 40" Isi
Per Box 508.125
            d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 355.685
        Truck Lossing
   
            a. Petikemas 20" Isi Per Box 173.070
            b. Petikemas 20" Kosong Per Box 121.150
            c. Petikemas 40" Isi Per Box 259.605
            d. Petikemas 40" Kosong Per Box 181.125
       
    Menggunakan CC/HMC
   
        Kondisi Stack
   
            a. Petikemas 20" Isi
Per Box
534.250
            b. Petikemas 20" Kosong
Per Box
373.975
 

          c. Petikemas 40" Isi

Per Box 801.375
            d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 560.960
         Truck Lossing    
            a. Petikemas 20" Isi Per Box
368.570
            b. Petikemas 20" Kosong Per Box
258.000
 

          c. Petikemas 40" Isi

Per Box 552.855
            d. Petikemas 40" Kosong Per Box 387.000
       
V
SHIFTING
   
      Menggunakan Kran Kapal    
            Tanpa Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box
97.500
             b. Petikemas 20" Kosong
Per Box 68.250
                 c. Petikemas 40" Isi Per Box

146.250

                 d. Petikemas 40" Kosong Per Box 102.375
          Dengan Landing
   
                 a. Petikemas 20" Isi
Per Box
202.500
                 b. Petikemas 20" Kosong Per Box 141.750
                 c. Petikemas 40" Isi Per Box 303.750
                 d. Petikemas 40" Kosong Per Box 212.625
          Dengan Landing Via CY
   
                 a. Petikemas 20" Isi    
                 b. Petikemas 20" Kosong    
                 c. Petikemas 40" Isi    
                 d. Petikemas 40" Kosong    
       
      Menggunakan Kran Dermaga    
            Tanpa Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box 240.041
                b. Petikemas 20" Kosong Per Box 168.285
                c. Petikemas 40" Isi Per Box 360.615
                d. Petikemas 40" Kosong Per Box 252.430
            Dengan Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box 427.400
                b. Petikemas 20" Kosong Per Box 299.180
                c. Petikemas 40" Isi Per Box 641.100
                d. Petikemas 40" Kosong Per Box 448.770
            Dengan Landing Via CY
   
                a. Petikemas 20" Isi Per Box
 881.500
            b. Petikemas 20" Kosong  Per Box  617.050
                c. Petikemas 40" Isi  Per Box  1.322.250
                d. Petikemas 40" Kosong  Per Box  925.575
       
VI BUKA TUTUP PALKA Per Palka = tarif P.Kemas 20" Full