Petikemas

NO

U R A I A N

SATUAN

TARIF (RP)

I STEVEDORING    
    Menggunakan Kran Kapal    
      a. Petikemas 20" Isi Per Box 168.000
      b. Petikemas 20" Kosong Per Box 109.200
      c. Petikemas 40" Isi Per Box 252.000
      d. Petikemas 40" Kosong Per Box 163.800
       
    Menggunakan CC/HMC    
      a. Petikemas 20" Isi Per Box 383.100
      b. Petikemas 20" Kosong Per Box 249.000
      c. Petikemas 40" Isi Per Box 574.600
      d. Petikemas 40" Kosong Per Box 373.500
       
II HAULAGE    
  a. Petikemas 20" Isi Per Box 90.800
  b. Petikemas 20" Kosong Per Box 59.000
  c. Petikemas 40" Isi Per Box 136.200
  d. Petikemas 40" Kosong Per Box 88.500
       
III LIFT ON/OFF 
   
  a. Petikemas 20" Isi
Per Box
127.500
  b. Petikemas 20" Kosong
Per Box 82.900
  c. Petikemas 40" Isi
Per Box
191.300
  d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 124.400
       
IV
PAKET HANDLING (Tidak termasuk jasa dermaga)
   
     Menggunakan Kran Kapal
   
        Kondisi Stack
   
            a. Petikemas 20" Isi
Per Box
386.300
            b. Petikemas 20" Kosong
Per Box
251.100
            c. Petikemas 40" Isi
Per Box 579.500
            d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 376.700
        Truck Lossing
   
            a. Petikemas 20" Isi Per Box 193.200
            b. Petikemas 20" Kosong Per Box 125.600
            c. Petikemas 40" Isi Per Box 289.800
            d. Petikemas 40" Kosong Per Box 188.400
       
    Menggunakan CC/HMC
   
        Kondisi Stack
   
            a. Petikemas 20" Isi
Per Box
601.400
            b. Petikemas 20" Kosong
Per Box
390.900
 

          c. Petikemas 40" Isi

Per Box 902.100
            d. Petikemas 40" Kosong
Per Box 586.400
         Truck Lossing    
            a. Petikemas 20" Isi Per Box
408.300
            b. Petikemas 20" Kosong Per Box
265.400
 

          c. Petikemas 40" Isi

Per Box 612.500
            d. Petikemas 40" Kosong Per Box 398.100
       
V
SHIFTING
   
      Menggunakan Kran Kapal    
            Tanpa Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box
109.200
             b. Petikemas 20" Kosong
Per Box 71.000
                 c. Petikemas 40" Isi Per Box

163.800

                 d. Petikemas 40" Kosong Per Box 106.500
          Dengan Landing
   
                 a. Petikemas 20" Isi
Per Box
226.800
                 b. Petikemas 20" Kosong Per Box 147.500
                 c. Petikemas 40" Isi Per Box 340.200
                 d. Petikemas 40" Kosong Per Box 221.200
          Dengan Landing Via CY
   
                 a. Petikemas 20" Isi  Per Box 637.400
                 b. Petikemas 20" Kosong  Per Box  414.300
                 c. Petikemas 40" Isi  Per Box  956.100
                 d. Petikemas 40" Kosong  Per Box  621.500
       
      Menggunakan Kran Dermaga    
            Tanpa Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box 270.700
                b. Petikemas 20" Kosong Per Box 176.000
                c. Petikemas 40" Isi Per Box 406.000
                d. Petikemas 40" Kosong Per Box 263.900
            Dengan Landing    
                a. Petikemas 20" Isi Per Box 481.200
                b. Petikemas 20" Kosong Per Box 312.800
                c. Petikemas 40" Isi Per Box 721.700
                d. Petikemas 40" Kosong Per Box 469.100
            Dengan Landing Via CY
   
                a. Petikemas 20" Isi Per Box
 992.300
            b. Petikemas 20" Kosong  Per Box  645.000
                c. Petikemas 40" Isi  Per Box  1.488.500
                d. Petikemas 40" Kosong  Per Box  967.500
       
VI BUKA TUTUP PALKA Per Palka = tarif P.Kemas 20" Full